Postbox 615, 8001 Bodø, Norway
Tlf: +47 75 55 17 00 | Fax: +47 75 55 17 01
E-post: novatek@novatek.as

Tidevannstabell

Her finner du oversikt over tidevannet:
Statens kartverk

«Mål hvad der kan måles, og gør det, der ikke kan måles, måleligt!»
- Galileo Galilei (1564-1642)

Vann og avløp

Kontaktperson Ulf Malin.

Novatek AS prosjekterer kommunaltekniske anlegg og utarbeider anbudsdokumenter ihht Norsk Standard, NS3420.
Vi benytter GBS-data til utarbeidelse av anbud, samt aktuelle DAK program.

Eksempel på slike anlegg er:
• ledningsanlegg for vann og avløp
• pumpestasjoner vann og avløp
• vannbehandlingsanlegg
• undervannsledninger
• slamavskillere
• overløp

Flere av de ansatte i Novatek AS har lang erfaring fra denne type prosjekter og andre beslektede oppgaver innenfor kommunalteknikk.
Novatek AS innehar dessuten sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for slike prosjekteringsoppdrag.

 

VA_kum_vaeroy