Postbox 615, 8001 Bodø, Norway
Tlf: +47 75 55 17 00 | Fax: +47 75 55 17 01
E-post: novatek@novatek.as

Tidevannstabell

Her finner du oversikt over tidevannet:
Statens kartverk

«Mål hvad der kan måles, og gør det, der ikke kan måles, måleligt!»
- Galileo Galilei (1564-1642)

Landmåling

Kontaktperson Ulf Malin.

 • Vi utfører:

  • Eiendomsmålinger / oppmålingsforretning.
  • Utsetting av bygninger.
  • Beliggenhetskontroll.
  • Ledningskartlegging
  • Passpunktmålinger for flykartlegging.
  • Etablering / fortetting av grunnlagsnett.
  • Utarbeidelse av måleplaner.
  • Setningsmålinger.
  • Terrengprofilering.
  • Elveprofilering.
  • Tunnelstikking.
  • Masseberegning.
  • Etablering av digitale terrengmodeller.
  • Bistand i forbindelse med
   Overgang til EUREF89.
 •