Landmåling

Her er noen av våre kunder / prosjekter;

Meløy kommune

 • Kartforretninger

Værøy Kommune

 • Kartforretninger
 • Oppmålinger av VA-anlegg

Nesna kommune

 • Oppmålinger og Prosjektering av VA-anlegg

NVE

 • Tverrprofileringer / flomsonekartlegging av elver i alle fylker.

Nordasfalt

 • Bistand med maskinstyring på asfaltutlegger. Første gang gjennomført i Norge.

Blom Geomatics AS

 • Passpunktmålinger.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

 • Merking og innmåling av grenser for flere nasjonalparker.

Mesta Drift AS.

 • Kontroll av fastmerker i tunnell.

Consto AS

 • Utstikking av punkter og byggelinjer i forbindelse med nytt bygg til Luftfartsverket.

Statens vegvesen

 • Mange oppdrag som eksempel:
  • Profilering av vei
  • Sluttmåling av vei
  • Innmålinger ved grunnboring
  • Utstikking av vei