Undervannsteknikk

Her er noen av våre kunder / prosjekter;

Forsvarsbygg

Miljøkartlegging i Ramsund, ROV-undersøkelse.

Norconsult AS

Undervannsinspeksjon med ROV av ledningstrase i Botn ved Sandnessjøen.

Vågan kommune

De ansatte i Novatek AS har lang og oppdrettet erfaring fra denne type undervannsoppdrag og ble derfor kontaktet av Vågan kommune da de fikk melding om brudd på undervannsledningen til Skrova, like før jul i år 2000.
ROV ble benyttet på den 12 km lange undervannsledningen fra Brettesnes til Skrova for å lokalisere skadene. Ledningen var alvorlig skadet på 3 steder, hvor den dypeste Skåden var på 90 m dyp ved Storemolla.

Det ble bestemt at skadene skulle repareres ved å kappe ca.2500 meter av ca.12000 m ledning. Ny trase måtte lokaliseres og ny rørledning måtte produseres som erstatning for de skadede områdene. Pga. de alvorlige skadene var det ikke mulig å heve ledningen til overflaten. De skadede områden måtte derfor kappes liggende på vanndyp utenfor rekkevidde av dykkere. Novatek AS sin ROV ble derfor benyttet og sammen med erfarne sjøfolk fra Redningsselskapet ble ledningen saget av på 2 steder.
Produsering av nye 2800m ledning, opptak av eksisterende ledningsender fra sjøbunnen, utflyting og montering av ny ledning samt senking av hele ledningsstrekket på et utsatt havområde måtte planlegges nøye.
Alt dette ble gjennomført på 3 hektiske uker før jul og vannet strømmet til Skrova på nytt i år 2000 på lille julaften kl 17:54.

Novatek AS samarbeider med andre firma vedr. større undervannsoppdrag.
Her nevnes:
• Installasjon av undervannsanlegget "Vigdis" i Nordsjøen (Stolt Comex Seaway)
• Årlig Tilstandskontroll av ilandføringsanlegget for gass ved Kalstø, Haugesund (RUE AS)
• Inspeksjon og tømming av olje fra krigsskip i Narvik
• Tømming av olje fra tankbåten (krigsvrak) "El-Grillo", på Island (RUE AS)