L

Novatek AS

Vi har kontor i trivelige lokaler på Rønvikleira, mot Burøya.
Besøksadrersse: Rønvikfjæra 5, 8012 Bodø

Telefon
+47 75 55 17 00
Faks: 75 55 17 01

Epost
novatek@novatek.as

w

Vann og Avløp

19.03.201908:25 Viktor Håkonsen

Her er noen av våre kunder / prosjekt;

Nesna kommune

 • Prosjektering av renovering av vann-og avløpsledninger i Nesna sentrum.
 • Prosjektering og renovering av vei.
 • Ledningskartlegging.
 • Setningsskader i forbindelse med ny vannledning i Nesna sentrum.
 • Prosjektering og byggeledelse

Moskenes kommune

 • Nye overføringsledninger for Reine hovedvannverk.
 • Nytt vannbehandlingsanlegg for Reine hovedvannverk.

Bodø kommune

 • Prosjektering av ny pumpestasjon og vannbehandlingsanlegg for Festvåg vannverk.
 • Sjøkartlegging og traseundersøkelse for vann og avløp.
 • Prosjektering og byggeledelse

  Lødingen kommune

  • Nytt grunnvannsanlegg for vannforsyning for Vågehamn Vannverk.

  Røst kommune

  • Ledningskartlegging.
  • Prosjektering VA anlegg

  Værøy kommune

  • Ledningskartlegging.
  • Prosjektering VA anlegg