Sjøbunnkartlegging

Her er noen av våre kunder/prosjekter;

NVE - flomsonekartlegging

Målearbeider i og rundt ca 90 elver i hele Norge.

 • Målselva og Reisaelva
 • Surna og Orkla
 • Strynselv og Rauma
 • Karaksjokha og Røssåga
 • Ranaelva og Røssåga
 • Namsen
 • Nidelva
 • Årdalselva
 • Melsåna
 • Apeltunvassdraget
 • Nesttunvassdraget
 • Glomma
 • Nitelva

Kystverket - distrikt 4

 • Myre havn. Kartlegging av hele havna. Sjøbunn, samt kontrollmåling etter mudringer.
 • Melbu havn. Kartlegging av hele havna. Sjøbunn, samt kontrollmåling etter mudringer.
 • Steinesjøen. Kontrollmålinger etter mudring.
 • Røst. Kontrollmålinger etter mudring.
 • Ballstad. Kartlegging av Havna.
 • Jektvik. Kontrollmålinger etter mudring.
 • Bolga. Kontrollmålinger etter mudring.
 • Risøyrenna. Kontrollmålinger etter mudring.

Kystverket - distrikt 5

 • Senjahopen. Kontrollmålinger etter mudring.
 • Svartnes havn. Kontrollmålinger etter mudring.
 • Vardø havn. Kontrollmålinger etter mudringer.
 • Kjøllefjord havn. Kartlegging av deler av havna.

Statens vegvesen

 • Bunnkartlegging ved flere fergekaier
 • Kartlegging av sjøbunn ved utbygging av veier, omlegging av trasé og rassikring

ANDRE KUNDER

 • Smørfjord. Kartlegging av sjøområde for havneutbygging.
 • Unico Mapping AS. Kartlegging av Botnedalsvatnet, Tokke i Telemark (ca.3, 2 km).
 • Meløy kommune. Kartlegging av sjøbunn for ny undervannsledning.
 • Saltdal kommune. Kartlegging sv trase for legging av hovedinntaksledning for vann.
 • Edelfarm AS. Kartlegging av lokaliteter for oppdrettsanlegg.
 • Bodø kommune. Kartlegging av sjøbunntrase for undervannsledning fra Heggmoen - Valosen.
 • Aspan Viak Sør AS. Kartlegging av trase for undervannsledning i Ramsundet.
 • Norconsult AS. Bunnkartlegging i Narvik havn.