Ulf H. Malin, f.1959

Daglig Leder
Ansvarlig for oppmåling

ulf@novatek.as
+47 90 55 94 61

Utdannet ingeniør innen kommunalteknikk ved Trondheim ingeniørhøgskole, 1985

Tlf.: 75 55 17 00
Mobil: 905 59 461