Sjøbunnkartlegging

Novatek AS utfører topografisk sjøbunnskartlegging med enkeltstråle-, flerstråle- eller multistråle-ekkolodd.

Sammen med vårt meget nøyaktige multistråle-ekkolodd (MBE) fra R2Sonic benyttes posisjon-og bevegelsessensor fra Applanix, samler vi inn bunndata med svært god nøyaktighet. Måledata fra multistråle-ekkolodd samkjøres i en hydrografisk programvare, "PDS2000" fra Reson. Herfra utledes 3D-modeller, kotekart, mudringsplaner etc.

Aktuelle oppmålingsoppdrag innbefatter blant annet.:

  • Havner og farleder
  • Sjøområder
  • Elver
  • Innsjøer
  • Kraftverksmagasin

Vi utfører også flere forskjellige maritime oppdrag som:

  • Kartlegging av sjøbunn med Side-scan sonar (søk etter forliste båter, objekter, vrak etc)
  • Løsmasse-og fjellkartlegging av sjøbunn med parametrisk ekkolodd (penetrasjonsekkolodd)
  • Inspeksjon og posisjonering av undervannsobjekter med fjernstyrt miniubåt (ROV)

Til posisjonering benyttes GPS/GNSS-utstyr hvor det måles ved hjelp av RTK eller CPOS. Ved måling med GPS/GNSS-utstyr registreres høyden til målebåten automatisk. Dette gjør at målingene er uavhengig av tidevann og vannstand i elver og vann.

Posisjonering av ROV utføres med akustisk posisjoneringsutstyr  type "Tracklink 1500 MA", som gir desimeter nøyaktighet på ROV posisjon.