Geografiske informasjonsystemer

Kontaktperson Ulf Malin .

Disse programmene brukes av oss for å løse våre kunders krav til dokumentasjon av jobber utført i felt.:

 • GISLINE VA
 • GISLINE Landmåling
 • GISLINE Målebrev
 • GISLINE Eiendom
 • GISLINE Raster
 • GISLINE TRANS
 • GEMINI utforsker
 • GEMINI Vann og Avløp
 • GEMINI Oppmåling
 • Trimble Geomatics Office
 • Trimble Business Centre
 • HYDROpro
 • MapSource
 • AutoCAD
 • Grapher
 • Surfer
 • Vanlige kontorstøttesystemer

.ortofoto med kart