Landmåling

Kontaktperson Ulf Malin

Vi utfører:

 • Eiendomsmålinger / oppmålingsforretning.
 • Utsetting av bygninger.
 • Beliggenhetskontroll.
 • Ledningskartlegging
 • Passpunktmålinger for flykartlegging.
 • Etablering / fortetting av grunnlagsnett.
 • Utarbeidelse av måleplaner.
 • Setningsmålinger.
 • Terrengprofilering.
 • Elveprofilering.
 • Tunnelstikking.
 • Masseberegning.
 • Etablering av digitale terrengmodeller.
 • Bistand i forbindelse med
  Overgang til EUREF89.