L

Novatek AS

Vi har kontor i trivelige lokaler på Rønvikleira, mot Burøya.
Besøksadrersse: Rønvikfjæra 5, 8012 Bodø

Telefon
+47 75 55 17 00
Faks: 75 55 17 01

Epost
novatek@novatek.as

w

Landmåling

19.03.201908:00 Viktor Håkonsen

Kontaktperson Ulf Malin

Vi utfører:

 • Eiendomsmålinger / oppmålingsforretning.
 • Utsetting av bygninger.
 • Beliggenhetskontroll.
 • Ledningskartlegging
 • Passpunktmålinger for flykartlegging.
 • Etablering / fortetting av grunnlagsnett.
 • Utarbeidelse av måleplaner.
 • Setningsmålinger.
 • Terrengprofilering.
 • Elveprofilering.
 • Tunnelstikking.
 • Masseberegning.
 • Etablering av digitale terrengmodeller.
 • Bistand i forbindelse med
  Overgang til EUREF89.