Utstyr

SJØBUNNKARTLEGGING

Novatek disponerer flere båter fra lette portable gummibåter og båter egnet for helikopterlift til større båter for bruk til bl.a. sjøkartlegging og drift av miniubåt.

 • 22' Polarcirkel-båt M/B "Røder"
  • 150  hk SELVA 4-t påhengsmotor
  • SIMRAD  Kartplotter
  • R2 Sonic 2022 Multistråleekkolodd med rekkevidde ned til -500m dyp
  • Posisjons-og bevegelsesverktøy " Applanix Wave Master,
  • Dataprogram PDS 2000 for generering av sjøbunnskart,  3D-visualiseringer osv.

Novatek  utvider kompetansen kontinuerlig  innen kartleggings-utstyr:

 • kompetanse på parametriske penetrasjonsekkolodd, SES 2000 fra Innomar Technology

 

Vårt mål er å kunne tilby utstyr som er teknologisk og økonomisk best tilpasset hver enkelt jobb. I den forbindelse har Novatek AS tatt i bruk  multistråleekkolodd fra R2Sonic - "Sonic 2022".  http://www.r2sonic.com/2022echosounder.php samthttp://www.r2sonic.com/gallery.php (Blücher).

Dette ekkoloddet har oppløsning 1,25 cm og rekkevidde til 500m dyp.

Vi benytter oss av ekstern bevegelsessensor (MRU) fra Applanix ved sjøbunnskartleggingen.

Vi driver også å utvikler en ubemannet sjøkartleggingsbåt som startet som et hovedprosjekt ved Universitetet i Tromsø.

LANDMÅLING

 • 8 stk  to-frekvente GPS/GNSS mottakere fra Trimble med tilhørende målebøker.
 • Trimble S6 Robotic Totalstasjon og Topcon Totalstsjon
 • Trimble VX Robotic totalstasjon
 • Trimble S3 Robotic totalstasjon
 • Trimble DiNi presisjonsnivellerkikkert 0,3 mm/km.

Vi utvider stadig kompetansen vår og tjenestene våre for å dekke nye områder. Vår utstyrspark er derfor under kontinuerlig utvidelse og oppgradering. Er det tjenester du søker som ikke er nevnt vil vi likevel anbefale dere å ta kontakt.