Undervannsteknikk

Novatek AS er og har vært involvert i en rekke prosjekter relatert til Maritim teknologi. Både over og under vannflaten.

Kontaktperson Ulf Malin.

Eksempel på slike prosjekter er:

 • Prosjektering / dimensjonering av undervannsledninger
 • Kontroll, dokumentering og posisjonering av undervannsledninger
 • Posisjonering av undervannsobjekter vha ROV med posisjoneringsutstyr
 • Tilstandsundersøkelse av undervannskonstruksjoner med dykker eller fjernstyrt mini-ubåt (ROV).
 • Miljøundersøkelser av sjøbunn.
 • Klassifisering av bunnhardhet og bunntype.
 • Inspeksjoner av vrak og andre sunkne elementer
 • Sjøbunnskartlegging
 • Inspeksjoner av vann- og kraftverkstunneler inkl. stengeluker, ventiler, osv.
 • Daminspeksjoner
 • Søk etter objekter eller savnede personer med ROV eller side scan

Dykker_borer_gjennom_plate_tank