L

Novatek AS

Vi har kontor i trivelige lokaler på Rønvikleira, mot Burøya.
Besøksadrersse: Rønvikfjæra 5, 8012 Bodø

Telefon
+47 75 55 17 00
Faks: 75 55 17 01

Epost
novatek@novatek.as

w

Undervannsteknikk

Novatek AS er og har vært involvert i en rekke prosjekter relatert til Maritim teknologi. Både over og under vannflaten.

19.03.201908:09 Viktor Håkonsen

Kontaktperson Ulf Malin.

Eksempel på slike prosjekter er:

 • Prosjektering / dimensjonering av undervannsledninger
 • Kontroll, dokumentering og posisjonering av undervannsledninger
 • Posisjonering av undervannsobjekter vha ROV med posisjoneringsutstyr
 • Tilstandsundersøkelse av undervannskonstruksjoner med dykker eller fjernstyrt mini-ubåt (ROV).
 • Miljøundersøkelser av sjøbunn.
 • Klassifisering av bunnhardhet og bunntype.
 • Inspeksjoner av vrak og andre sunkne elementer
 • Sjøbunnskartlegging
 • Inspeksjoner av vann- og kraftverkstunneler inkl. stengeluker, ventiler, osv.
 • Daminspeksjoner
 • Søk etter objekter eller savnede personer med ROV eller side scan

Dykker_borer_gjennom_plate_tank