L

Novatek AS

Vi har kontor i trivelige lokaler på Rønvikleira, mot Burøya.
Besøksadrersse: Rønvikfjæra 5, 8012 Bodø

Telefon
+47 75 55 17 00
Faks: 75 55 17 01

Epost
novatek@novatek.as

w

Vann og avløp

19.03.201908:07 Viktor Håkonsen

Kontaktperson Ulf Malin.

Novatek AS prosjekterer kommunaltekniske anlegg og utarbeider anbudsdokumenter ihht Norsk Standard, NS3420.
Vi benytter GBS-data til utarbeidelse av anbud, samt aktuelle DAK program.

Eksempel på slike anlegg er:
• ledningsanlegg for vann og avløp
• pumpestasjoner vann og avløp
• vannbehandlingsanlegg
• undervannsledninger
• slamavskillere
• overløp

Flere av de ansatte i Novatek AS har lang erfaring fra denne type prosjekter og andre beslektede oppgaver innenfor kommunalteknikk.
Novatek AS innehar dessuten sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for slike prosjekteringsoppdrag.

 

VA_kum_vaeroy